Competenţe

Avocaţii societăţii asigură asistenţa juridică şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti (judecătorii, tribunale, tribunale specializate, curţi de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), a Curţii Constituţionale, a autorităţilor cu atribuţii jurisdicţionale (inclusiv a Comisiilor de Arbitraj), a organelor de urmărire şi cercetare penală, a organelor administraţiei publice, a executorilor judecătoreşti, a notarilor publici, a mediatorilor şi a oricăror alte persoane juridice de drept public sau privat.
Societatea noastră asigură consultanţă juridică cu caracter permanent, precum şi redactarea oricăror acte juridice (contracte, cereri, somaţii, notificări, memorii, petiţii, inclusiv atestarea identităţii părţilor, a conţinutului actului şi a datei certe a acestuia).

În concret, avocaţii din cadrul societăţii oferă servicii avocaţiale în toate ariile de practică profesională, respectiv:

 • Drept societar/restructurare şi recuperare creanţe (litigii cu profesionişti, constituire societăţi, fuziune/divizare, dizolvare/lichidare, retragere/excludere asociaţi, obligaţii ale profesioniştilor, contracte, etc.);Insolvenţă (reorganizare judiciară, faliment, răspunderea administratorului, anularea unor tranzacţii, concordat preventiv, etc.);
 • Drept civil (contracte, răspundere delictuală, drepturi reale, garanţii, litigii derivând din proceduri de expropriere, succesiuni, etc.) inclusiv răspundere contravenţională;
 • Drept fiscal (contestarea titlurilor de creanţă fiscală – impozite, taxe/obligaţii bugetare, etc.);
 • Contencios administrativ şi achiziţii publice (acte administrative cu caracter individual sau jurisdicţional, contracte administrative, etc.);
 • Drept bancar, asigurări şi piaţă de capital (litigii privind clauze abuzive, darea în plată, contracte de asigurare, oferte publice, etc.);
 • Proprietate intelectuală (mărci, brevete, invenţii, modele industriale, etc.);
 • Dreptul muncii şi al securităţii sociale (contracte individuale, contracte colective de muncă şi litigii derivând din acestea, etc.);
 • Dreptul familiei (divorţ, filiaţie, regimuri matrimoniale, adopţie şi orice litigii derivând din raporturile de familie);
 • Dreptul transporturilor, energie şi comunicaţii;
 • Real – estate şi operaţiuni de cadastru;
 • Drept penal (infracţiuni de competenţa parchetelor de drept comun, ale DNA şi DIICOT, în faza de urmărire penală, cameră preliminară şi cercetare judecătorească).

Felix qui, quod amat, defendere fortiter audet

Program
Luni – Vineri
08:00 – 16:00

office@badiu-matei.ro
Tel: +40 265-250 897
Fax: +40 265-264 100

Str. Justiţiei, nr. 4A
Nivel II-III, 540069
Târgu Mureş, jud. Mureş

Copyright © 2020 Badiu & Matei
Societate Civila De Avocati. Toate drepturile rezervate.