Lucian Badiu

Avocat coordonator cu o vastă experienţă în litigiile dintre profesionişti, desfăşoară un spectru larg de activităţi în domeniul contenciosului fiscal, al insolvenţei şi al tranzacţiilor dintre profesionişti (achiziţii, fuziuni, divizări, restructurări creanţe, etc.). Totodată, asigură consultanţă companiilor pentru identificarea unor oportunităţi de afaceri şi pentru reorganizarea activităţii acestora, fiind implicat în numeroase proiecte de acest tip.

COSMIN MATEI

Avocat pledant, specializat în domeniul dreptului societar, al contenciosului administrativ – fiscal şi în procedurile de recuperare a creanţelor, asigură consultanţă juridică în negocierea, perfectarea şi executarea contractelor, asistând clienţii pe parcursul derulării proiectelor investiţionale. Cu o experienţă profesională relevantă, asigură consultanţă şi în limbile italiană şi engleză.

LEON CENGHER

Având masterat în ştiinţe penale şi studii aprofundate în domeniul armonizării legislaţiei europene cu cea naţională (Universitatea Salento din Lecce), asigură asistenţa juridică şi reprezentarea în cauze penale (infracţiuni economice, de corupţie şi contra persoanei). De asemenea, reprezintă interesele clienţilor în cauze privind executarea contractelor de asigurare de bunuri, clauze abuzive, darea în plată, răspundere delictuală şi real – estate.

ADRIAN VULTUR

Ca avocat pledant a dobândit o vastă experienţă în materia dreptului penal al afacerilor, asigurând servicii avocaţiale şi în domeniile dreptului muncii, al asigurărilor, al telecomunicaţiilor şi în materie succesorală. De asemenea, asigură clienţilor asistenţă juridică atât în faza precontractuală cât şi pe parcursul derulării contractelor şi a litigiilor derivate din acestea.

IULIA MOLDOVAN

Avocat cu studii masterale în instituţii de drept privat, cu experienţă relevantă, asigură reprezentarea în litigii de dreptul familiei, drept civil, dreptul proprietăţii intelectuale, dreptul transporturilor, precum şi în sfera dreptului societar (constituire societăţi, modificare acte constitutive, reprezentare în procedurile derulate la Oficiul Registrului Comerţului).

MIHAI PLOPEANU

Avocat colaborator în cadrul societăţii, asigură asistenţă juridică şi reprezentare în cauze penale, litigii civile, în special în domeniul dreptului sănătăţii (malpraxis medical), al dreptului sportiv, al dreptului muncii şi al asigurărilor sociale. De asemenea, reprezintă interesele clienţilor în procedurile execuţionale, inclusiv în materie contravenţională.

CĂLINA CIF

Coordonează departamentul administrativ, gestionând relaţiile cu clienţii şi activitatea curentă a societăţii.


Program
Luni – Vineri
08:00 – 16:00

office@badiu-matei.ro
Tel: +40 265-250 897
Fax: +40 265-264 100

Str. Justiţiei, nr. 4A
Nivel II-III, 540069
Târgu Mureş, jud. Mureş

Copyright © 2020 Badiu & Matei
Societate Civila De Avocati. Toate drepturile rezervate.