Orice activitate umană desfăşurată sub semnul constanţei presupune ca autorul acesteia să probeze anumite abilităţi care să-l recomande ca fiind persoana cu şanse reale de reuşită într-un anume domeniu. Dar, spre deosebire de alte activităţi, aceea de avocat poartă încărcătura unor factori specifici, de prea multe ori independenţi de voinţa subiectului, care îi augmentează ori îi atenuează în mod vizibil consecinţele.

Dacă în cazul altor profesii sunt suficiente calităţile înseşi ale autorilor acestora, exercitate asupra unui anume obiect ori asupra unei anume idei – înspre modelare, ameliorare, prelucrare după stricta voinţă a profesionistului, supusă, desigur, unor reguli, principii, legi -, în cazul avocatului ecuaţia comportă termeni suplimentari, fără de care soluţia nu poate fi aflată, dar care, în acelaşi timp, o influenţează în mod vădit. Căci avocatul nu acţionează asupra unui obiect amorf sau strict asupra unei idei lesne de manipulat, ci, prin efectele imediate ori pe termen lung ale demersurilor sale profesionale, exercită influenţe de netăgăduit asupra semenilor – chiar dacă activitatea lui nu reprezintă decât un termen al ecuaţiei la care ne refeream mai sus, împrejurare obiectivă ce, deseori, nu face decât să complice misiunea avocatului, să-i adauge noi valenţe şi să-i ceară talente suplimentare.

Realitatea sau idealul de a trăi într-un stat de drept încarcă această profesie autonomă şi liberală cu obligaţii şi responsabilităţi ce nu pot fi tratate exclusiv pe tărâmul legii, ci ar trebui să aibă ca temei şi un constant exerciţiu de conştiinţă.

Pentru abilităţile cerute, pentru calităţile ce trebuie demonstrate iar şi iar, pentru importanţa mesajului, pentru privilegiul de a-şi ajuta semenii (dar şi pentru povara de a constata că adevărul clientului său înseamnă eşecul celeilalte părţi), pentru ceea ce oferă şi pentru preţul pe care-l plăteşte, credem că orice avocat ce-şi practică profesia în numele pasiunii şi al legii îndeplineşte, în timp, o misiune. Pentru că, nu-i aşa, “Fericirea este a celui care cutează sa apere cu putere ceea ce iubeşte”.


Felix qui, quod amat, defendere fortiter audet

Program
Luni – Vineri
08:00 – 16:00

office@badiu-matei.ro
Tel: +40 265-250 897
Fax: +40 265-264 100

Str. Justiţiei, nr. 4A
Nivel II-III, 540069
Târgu Mureş, jud. Mureş

Copyright © 2020 Badiu & Matei
Societate Civila De Avocati. Toate drepturile rezervate.